Aktualności

Piąte spotkanie partnerów projektu LLOT

W dniach 18-19 października 2017 roku w Bishop's Castle odbyło się piąte spotkanie partnerów projektu LLOT. W czasie spotkania podsumowano fazę testowania rezultatów i wprowadzania poprawek. 

Głównym celem spotkanie było jednak opracowanie koncepcji upowszechniania rezultatów projektu LLOT. Określono jakie narzędzia upowszechniania zostaną użyte i w jaki sposób organizowane będą spotkania upowszechniające. Określono także szczegółowe cele dotyczące upowszechniania dla każdego z partnerów projektu. 

W czasie spotkania omawiano także kwestie organizacji kongresu finalnego projektu LLOT, który planowany jest w maju 2018 roku. Kongres finalny zgodnie z założeniami partnerów będzie częścią organizowanego w Polsce kongresu logistycznego Logistics 2018. Czwarte spotkanie partnerów projektu LLOT

W dniach 13-14 marca 2017 roku w siedzibie speakeasy Berlin GmbH odbyło się czwarte spotkanie partnerów projektu LLOT. W czasie spotkania podsumowano prace nad opracowywaniem kursów e-learningowych (kursu językowego oraz kursów logistycznych). 

Głównym tematem podejmowanym na spotkaniu było opracowanie szczegółowego planu testowania rezultatów oraz wprowadzania poprawek do kursów e-learningowych. Omówiono założenia testowania określone we wniosku projektowym oraz opracowano koncepcje narzędzi do testowania. 

W czasie spotkania zdecydowano także, że kolejne spotkanie odbędzie się w Bishop's Castle w Wielkiej Brytanii. Gospodarzem tego spotkania będzie partner Jamieson-Ball Ltd. Trzecie spotkanie partnerów projektu LLOT

W dniach 18-19.10.2016 roku w siedzibie CIS- Scuola per la Gestione D'Impresa w Reggio Emilia odbyło się trzecie spotkanie partnerów projektu LLOT. Na spotkaniu zaprezentowano opracowane do tej pory rezultaty pracy intelektualnej. Dyskutowano również nad testowaniem rezultatów i przygotowaniem do upowszechniania opracowywanych rezultatów pracy intelektualnej. 

Na spotkaniu wypracowano bardzo interesujące założenia upowszechniania projektu. A dzięki uwagom i spostrzeżeniom dotyczącym rezultatów pracy intelektualnej możliwe będzie ich udoskonalenie. 

Kolejne spotkanie Partnerów zostanie zorganizowane przez Speakeasy sprachzeug i odbędzie się w dniach 13-14 marca 2017 roku w Berlinie.


Drugie spotkanie partnerów projektu LLOT.

W dniach 19-20 kwietnia 2016 w siedzibie firmy Globalnet Sp. z o.o. odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu LLOT. W ramach spotkania omówiono dotychczasowy postęp prac oraz plany dalszych działań. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność szerokiego upowszechniania informacji o projekcie celem pozyskania odpowiednio dużej grupy testerów.Pierwsze spotkanie partnerów projektu LLOT.

W dniach 29-30 września 2015 w Wyższej Szkole Logistyki odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu Logistics Language Open Training (LLOT). Na spotkaniu zainicjowano projekt, którego celem jest opracowanie kursu do nauki języka obcego specjalistycznego (logistycznego).


Ostatnia modyfikacja: wtorek, 15 maj 2018, 10:27